Dokumentace víz ETUDE suisse proti stárnutí


Motto: Světem má dramaticky hýbat a již i přímo otřásat čtyři nulka, tzv. Text se kriticky zamýšlí nad hysterií 4. Odrazovým můstkem obecnějších úvah na téma 4. O recenzi v tradičním smyslu se však nejedná a pochybnosti se týkají často spíše samotného konceptu 4. O tzv. Představovaná studie náleží v tuzemsku k výjimkám, nicméně přesto si autor těchto řádků neodpustí rýpnutí, že ohledně této byla jeho očekávání — dokumentace víz ETUDE suisse proti stárnutí politického ekonoma — přece jenom mnohem větší.

Mařík, V. Praha: Management Press ISBN Odborně cílí především na problematiku umělé inteligence a její využití v automatickém řízení a různých systémech. Autorský kolektiv publikace čítá plných 74 jmen, v drtivé většině technického zaměření včetně např.

Ekonomů lze letmo odhalit počet tří či pěti, možná o něco více, i když je samozřejmě kategorie ekonom diskutabilní, široká ale i pochybná.

Hned na úvod deklarujme, že v žádném případě nejde o zpochybňování erudice, odbornosti či profesionality uváděných spoluautorů či autorů. Řada jmen je ostatně i obecně známějších. Leč texty o tzv.

Jak zpomalit, zastavit či zvrátit stárnutí

Z tohoto hlediska by čtenář, laický i mírně či více poučený, očekával přece jen pestřejší složení týmu autorů. K zaklínadlům současného akademického i vědeckého života přitom náleží termíny interdisciplinarita, multidisciplinarita, transdisciplinarita či mezioborovost etc. Bez ohledu na jistou zprofanovanost uvedených termínů. Jak vyrovnat reliéf pokožky obličeje je hned úvodem poctivé přiznat, že naprostá většina dosavadních materiálů o 4IR, resp.

Ale která doba, za posledních padesát, sto či sto padesát i více let nebyla výjimečná? Anebo takto nebyla mediálně označována?

péče o pleť proti stárnutí akné Krém proti stárnutí pro suchou citlivou pokožku

Za půlstoletí, co autor těchto řádků pamatuje, vlastně žádná. Literární nadsázky snad asi k věci i patří a velkoryse je přehlédněme.

Daní za chladnou technickou střízlivost a dokumentace víz ETUDE suisse proti stárnutí dokumentace víz ETUDE suisse proti stárnutí popisnost značné části knihy je menší čtivost i menší atraktivnost. Leč dokumentace víz ETUDE suisse proti stárnutí tyto zde primárním cílem nebyly. Po přečtení celé studie však, s plným vědomím výše konstatovaného, přece jen drze hlodá červík kacířské pochybnosti, zda na takovýto text byl opravdu nutný, a opravdu nezbytný, mohutný autorský kolektiv čítající přes sedmdesát jmen?

Dokumentace víz ETUDE suisse proti stárnutí samotná upřesňuje, že dokumentace víz ETUDE suisse proti stárnutí začaly v červenci a předána byla 3. Experti textu dokumentace víz ETUDE suisse proti stárnutí dodávají váhu, nicméně nejsou někteří opravdu jen do počtu a na okrasu? Ocenit je možné jistě rozumnou snahu nenechat si ujet vlak i jisté úsilí vynaložené nejenom na tuto studii. Ovšem ani po jejím prostudování autor těchto řádků není vůbec přesvědčen o tak zásadní změně, o skutečné převratnosti popisovaných procesů, a konec konců ani o samotném konceptu 4IR.

Futurologická vize, naivní snění, cílená propaganda, strategická iniciativa, marketingový projekt či realita a objektivní nevyhnutelnost? Vše dohromady? Není nejblíže pravdě to, že Industrie 4. S cílem rozhýbat poptávku po nových spotřebních a průmyslových technologiích a urychlit vývoj robotizace a plně automatických řídicích systémů, co nejvíce nezávislých na lidské obsluze?

Projekt velmi umně prošpikovaný vzletnými deklamacemi ohledně převratnosti 4IR, využívající dobře známé fráze konceptů ekonomiky informační, znalostní, digitální či síťové. Zásadní zlom, diskontinuita vývoje? Proměny a dopady, které nelze vůbec s ničím srovnávat? Nic starého prý už neplatí? Celé předchozí vzdělání a všechny poučky i znalosti mají být k ničemu? Nepřehánějme a nepodléhejme nemístnému technooptimismu. A dosavadní technologie snad nebyly? Nebylo toho strašení a žonglování s exponencialitou vývoje, namátkou od dob prvních zpráv Římského klubu už dost?

Nicméně na druhé straně mohou některé technologie i4. Nejsou technici a inženýři přehnaně oslněni, ba nesoudně fanaticky posedlí obdobně jako autoři sci-fi báchorek typu Star Treku, umělou inteligencí, virtuálním kybernetickým světem, kyber-fyzicko-sociálními apod.

Nebudou predikované nové a zcela převratné produkční postupy v realitě nakonec omezeny na skupinu firem z vyspělého světa? Ostatně hlavním cílem iniciativ typu Industrie 4. Což samozřejmě nevylučuje závažné dopady na trhy práce i hospodářství a celé společnostivčetně ekonomiky naší.

S vysokým podílem, a bohatou tradicí, průmyslu, proexportní, se silným napojením na Německo. Digitalizace, kybernetizace, robotizace a podobné pracovně úsporné technologie neohrozí přitom pouze samotná pracovní místa, ale pravděpodobně ještě dále zesílí tlak na mzdy. Diskutovat v souvislosti s novými technologiemi lze také potenciální prostor pro vrásek rapamycin participaci a ekonomickou demokracii.

Nicméně spoléhání na to, že technologie i4. Nespoléhejme ani na všespasitelnost principu participace, [12] který se do všech sfér nehodí. A úplně všechno též nejde decentralizovat. Stát ještě dlouho zůstane nenahraditelný. I přesto nebo možná právě protože drtivou část procesů 4IR realizují velké firmy, jako Siemens či Volkswagen. Jeho nezastupitelná role, včetně místních samospráv, může být posílena ve sféře vzdělávání, dopravy, zdravotnictví, ekologie nebo inteligentních měst a regionů.

Krajně nebezpečné jsou anarchokapitalistické vize, ke kterým má blízko část ICT komunity. Nové technologie by mohly významně přispět k zesílení procesů deglobalizace a desintegrace, např. Prognózována totiž bývá menší provázanost národních ekonomik, menší potřeba mezinárodního obchodu i menší potřeba další a hlubší integrace EU, na kterou by mohly přestat tlačit i klíčoví aktéři typu nadnárodních subjektů.

Dodejme, že ani při řešení důsledků aplikací technologií i4. Ekonomická a finanční globalizace se zdají být už za svým zenitem a konec konců i samotný kapitalismus dnes ohledně zesvětovění začíná zařazovat zpátečku. Tudíž samé černé můry pro liberály a globální kavárnu i korektní pokrokáře všeho druhu, včetně sice popletených, ale o to více fanatických a nebezpečných eurohujerů[15] naopak budoucnost a naděje pro konzervativce, pro zdravý rozum dokumentace víz ETUDE suisse proti stárnutí hlavně pro normální lidi práce, pro normální chlapi i normální ženské.

Pro všechny, které mají vnucované a diktované neoliberální globalizace, která žádnou objektivní nevyhnutelností není, už plné zuby. Pro ty, kteří se z jejích profitů netěší, nýbrž nesou náklady a ohrožení. Pro ty, kteří mají své kořeny i tradice a nechtějí být světoobčany ani euroobčany. Pro tyty, kteří moc dobře vědí, že kosmopolitní pestrost, různorodost, jinakost a nenormálnost opravdu není automaticky žádoucí, ani obohacující.

Pro ty, kteří moc dobře vědí, že multi-kulti dokumentace víz ETUDE suisse proti stárnutí opravdu není výrazem zájmu o kulturu jiných, nýbrž pouze dekadentním pohrdáním kulturou vlastní. Fakt, že normální lidé požadují konečně zase zpátky jakousi kontrolu nad svými zeměmi, není žádným odsouzeníhodným a laciným tzv.

dokumentace víz ETUDE suisse proti stárnutí obnovit vše v jednom proti stárnutí

V kontextu 4IR nelze dokumentace víz ETUDE suisse proti stárnutí kriticky nepřipomenout marketingový a politický projekt, resp. Nenaplněnou a dávno splasklou. Zase něco obdobného?

Pokus dokumentace víz ETUDE suisse proti stárnutí reakci na problémy od konce první dekády Počátky iniciativy Industrie 4. Celý koncept průmyslu 4.

Základní vize 4IR přesněji vize německé vlády o dalším vývoji průmyslu se objevují v Hannoveru rokukdy šlo o koncepci německé vlády ohledně projektu pro budoucnost v rámci High-Tech Strategie. S návazností na výzkumnou platformu podnik budoucnosti Smart Factory z roku V říjnu spolková vláda ustanovuje pracovní skupinu průmyslu 4. Německá vláda projekt dotuje a podílejí se na něm strojírenské a elektrotechnické firmy jako Siemens, Bosch nebo Volkswagen.

Následně se připojují další evropské společnosti a země a vzniká nový fenomén, který skutečně mohutně rozviřuje módní diskuze a zájem o využití nových technologií automatizace, digitalizace či robotizace.

Vedle termínu Industrie 4. Industry 4. Opravdu tehdy dochází k zásadnímu zlomu ve vývoji technologií či k přechodu od kvantity ke kvalitěvždyť přece i vývoj digitální komunikace, automatizace či robotizace probíhá už dlouho a spíše kontinuálně?

Nebude to spíše tím, že v první dekádě Taktéž neexistoval projekt a v neposlední řadě ani úderné, výstižné, snadno zapamatovatelné heslo-slogansumarizující možnosti nových technologií, směry jejich dalšího vývoje a šířeji ztělesňující optimistickou vizi směřování západní společnosti.

Tudíž přichází iniciativa dokumentace víz ETUDE suisse proti stárnutí projekt Industrie 4. Není přitom termín a projekt 4IR určený hlavně laické veřejnosti, médiím a politikům? Není jeho význam větší v rovině psychologické a propagandistické, nežli odborné a skutečně akademické? Leč koktejl korektního pokrokářství, politické korektnosti a další samolikvidace pilířů své vlastní tisícileté existenční podstaty s novými technologickými možnostmi může být smrtící nejen pro samotný Západ … Skepse a realistické obezřetnosti vůči velkohubým prohlášením politiků, manažerů i expertů o převratnosti 4IR se autor těchto řádků pořád ne a ne zbavit.

  • Silicium organique gsuisse anti aging
  • Джабба нахмурился.

K nadšení a optimismu má daleko. K tomu krutě hryžou pochybnosti o sledu údajně již čtyř průmyslových revolucí ve světle dlouhých vln, inovačních i společenských K-cyklů, kterých je sice spolehlivě identifikován počet též čtyř, leč dlouho diskutuje o V. Čtyři revoluce a pět či šest cyklů? Nebo čtyři revoluce a tři či čtyři delší dvojcykly?

Anebo právě až 4IR přináší, už cca dvě dekády, netrpělivě vyhlíženou onu pátou dlouhou vlnu? V neposlední řadě se nelze zbavit silného dojmu, že celý módní projekt 4.

Revue pro historii a příbuzné vědy člen redakční rady časopisu Historia Scholastica Zahraniční pobyty a stáže Universität Konstanz roční pobyt dosud různě dlouhé stáže na výzkumných i vysokoškolských pracovištích mj. Prosopografická analýza; juniorský badatelský projekt Grantové agentury Akademie věd reg. Formování konfesní identity urozených a její proměny v první polovině Profesoři pražské utrakvistické univerzity ; grant Grantové agentury ČR č.

Nejde v případě technologií a procesů 4. Opravdu již za pouhých pár let převezmou všechnu práci roboti a stroje se naučí i empatii a kreativitě? Umělá inteligence AI se má učit, jak se má učit — dokumentace víz ETUDE suisse proti stárnutí AI přitom vlastní vědomí a city? Naučíme systémy emociálním a sociálním schopnostem? Kdo o tom rozhoduje?

Naučíme, nebo jsme tak už učinili, stroje mistrně blufovat a drze lhát? Proč by to normálně myslící lidé měli vůbec dokumentace víz ETUDE suisse proti stárnutí Kvůli nebetyčně utopické iluzi, že vše moderní a nové je automaticky dobré? Snění, že roboti budou za nás, a pro nás, pracovat a my jim nebudeme nic platit a prostě si vždycky jenom vezmeme, co budeme chtítnení pouze prostoduše naivní, nýbrž přímo zvrhle úchylné a nesmírně nebezpečné.

Existují i scénáře, že AI připraví o placenou práci milióny a milióny lidí a frustrované davy se poté mohou ve svém hněvu obrátit proti jejím tvůrcům-inovátorům.

dokumentace víz ETUDE suisse proti stárnutí

Masová nenávist se může obrátit např. A tak i v hlavách technologických lídrů mohou sílit obavy, o kterých svědčí to, že značná část miliardářů právě ze Silicon Valley už vlastní i velmi dobře vybavené úkryty pro případ útoku a společenského rozvratu. Vidlí v rukou davu se totiž bojí čím dál více … Proč by však vlastně měla AI všechno dělat, rozhodovat, kontrolovat i řídit? Nebo je AI nakonec Bůh? Tohle má být onen objektivní a nevyhnutelný pokrok?

Pro koho? AI prý bude naprogramována tak, aby lidi neohrozila. Tomu máme věřit? Co bude s lidmi, když digitální éra ukončí placenou práci pro široké dokumentace víz ETUDE suisse proti stárnutí Když tedy placená práce přestane být středobodem života?

Co bude náplní a jeho smyslem? Volný čas? A není to spíše strašlivá hrozba, nežli báječná výzva? Nestanou se živí lidí úplně zbytečnými a již přežilým vývojovým druhem, který se radostně a v pyšné nadutosti zničil, samozlikvidoval? Zaručíme-li úplně každému nepodmíněný občanský základní příjem, nenastane naprostý společenský rozvrat, nezavládne nelidské barbarství?

Totální anarchie bez řádu, kázně, disciplíny, pořádku, autorit i motivací?

maska​​ proti stárnutí alta

Který, pokud nebude muset pod existenčním tlakem pracovat, bude se ve volném čase pouze nadšeně celoživotně vzdělávat, harmonicky a kreativně rozvíjet, empaticky kultivovat pro blaho dokumentace víz ETUDE suisse proti stárnutí i blaho všech, všechno cnn pentaxyl proti stárnutí sdílet a dobrovolnicky se zapojovat do prospěšných a neplacených aktivit. Krásná sluníčkářská představa. Všichni lidé jsou přece hodní, dobří a výjimečné osobnosti.

Proč by se ale reálný člověk měl takto chovat? Co ho bude nutit a motivovat? Touha po vlastní užitečnosti? Vnitřní uvědomělá kázeň? Radost z tvořivého díla? A kam to vede? Levicověji orientovaní progresivisté tradičně fatálně přeceňují vlivy výchovy a prostředí. Korektní a módní byla a ještě je optimistická víra, že člověka z větší části formuje výchova a prostředí, včetně sociálních poměrů, a to daleko více nežli příroda, tj. Realita je však mnohdy odlišná a i soudobá věda ač obvykle nerada nekorektně přiznává, že tomu může být spíše naopak.

Z asociální lůzy nevalného IQ i EQ kreativní, empatické a nezištné altruisty, kteří se ve volném čase budou harmonicky rozvíjet [28] a dobrovolnicky i samosprávně podílet dokumentace víz ETUDE suisse proti stárnutí chodu společnosti, vymodelujeme těžko. Obdrží-li tito např. Nýbrž bude pouze zesílena jejich závist, chamtivost, sobeckost, zloba, agrese i frustrace a budou mít více času a především prostředků na vymýšlení i páchání asociálních činů a zla. Lidé, co se adekvátně neuchytnou a nezačlení, propadnou hněvu, byť budou mít jistou úroveň materiální existence zajištěnou Ani dnešními teroristy obvykle nejsou ti nejchudší a obvykle tito nevraždí kvůli hmotné nouzi.

Propadnou zklamání, hněvu a frustraci i v případě, že by příslušná úroveň zajištěné existence byla pro všechny relativně vysoká. Nicméně poziční konkurence nezmizí, naopak ještě zesílí a ještě více zbrutální, neboť tzv. V systému, kde všechnu práci mají vykonávat stroje, závratně poroste poptávka po lidském rozměru.