Nivarox suisse proti stárnutí


Úvod 1. Péče a údržba 2. Návod k obsluze 3. Klíčová slova 4.

InstructIon Manual

Mezinárodní záruka 6. Servisní střediska 7. Úvod 2. Péče a údržba Gratulujeme vám Firma Hamilton je potěšena, že jste si vybrali hodinky z její kolekce. Získali jste malý technologický zázrak, který vám bude sloužit po mnoho let.

Dějiny měření času a vzniku náramkových hodinek. Tato výroba byla zaznamenána v účetních knihách společnosti Abraham Louis Breguet objevuje tourbillon Pařížský hodinář a zlatník Nitot, který je francouzským dvorním dodavatelem, sestrojuje dva klenotnické náramky. V jednom jsou zabudovány hodinky a ve druhém ručně nastavitelný kalendář cca Až do roku dodává společnost Breguet v Paříži určitý počet náramkových hodinek různým zákazníkům. Podle archivních zápisu jsou mezi nimi i hodinky s osmilinkovým taktem První certifikát osvědčující kvalitu hodinek vydává observatoř v Neuchatelu.

V celém procesu jejich nivarox suisse proti stárnutí byly použity nejmodernější technologie a před uvedením do prodeje prošly přísným testováním. Svěřujte své hodinky autorizovanému servisnímu středisku Hamilton nebo jinému profesionálnímu opravci. Aby si vaše hodinky zachovaly svou vodotěsnost zabezpečte, aby byly jejich těsnicí vlastnosti přezkoušeny při každé kontrole.

Pět základních pravidel, jak zachovat vodotěsnost 1. Dávejte si své hodinky pravidelně zkontrolovat jednou ročně.

Nepohybujte korunkou, když jste ve vodě. Po pobytu v mořské vodě své hodinky opláchněte. Kdykoliv se vaše hodinky namočí, osušte je.

Vždy, když dojde k otevření krytu, si nechte u svých hodinek zkontrolovat vodotěsnost v autorizované prodejně Hamilton nebo v profesionálním servise. Vodotěsnost a odolnost proti tlaku v anglosaských zemích: 1. Proto se vyhněte kontaktu s mastnými látkami a kosmetickými výrobky. Pokud se vteřinová ručička začne pohybovat ve 4-vteřinových skocích, měl by zástupce firmy Hamilton baterii vyměnit.

Výměna baterie Nivarox suisse proti stárnutí vám kontaktovat autorizované servisní středisko Hamilton nebo autorizovaného prodejce Hamilton.

Tato místa mají k dispozici požadované nástroje a přístroje pro provedení této práce profesionálním způsobem. Vybitá baterie musí být vyměněna co možná nejdříve, aby se zabránilo riziku jejího vytečení a z toho vyplývajícího následného poškození hodinového strojku. Typ baterie Knoflíkový článek oxid stříbra a zinku 2. Návod k použití 3. Návod k použití Pro trvalý, bezchybný a přesný chod svých hodinek byste si měli přečíst pokyny v tomto návodu a řídit se jimi.

Týkají se všech mechanických manuálních nebo automatickýchquartzových nebo automatických hodinek a hodinek se stopkami quartzových nebo nivarox suisse proti stárnutí hodinek firmy Hamilton.

tableta proti stárnutí španělská společnost zaměřená proti stárnutí

Na následujících stranách naleznete pokyny pro všeobecné seřizování času, data a datového a časového pásma, které se na vás vztahují podle toho, nivarox suisse proti stárnutí funkce jsou vaše hodinky vybaveny.

Fungování hodinek se speciálními funkcemi je vysvětleno následně podle typu strojku. Podrobnější údaje a vysvětlivky naleznete na adrese www.

nivarox suisse proti stárnutí

Caliber Korunku C vytáhněte úplně do polohy p2 : vteřinová ručička se zastaví. Nastavte čas pootočením korunky v požadovaném směru.

  • При этом дерево иногда приходится потрясти, чтобы собрать подгнившие плоды.

  • Fyzika - my photo
  • Výrobky proti stárnutí pro šaty let
  • Různé recenze proti stárnutí
  • Конечно, он должен был проверить все показатели, но единственная цифра, которая по-настоящему всегда интересовала директора, - это СЦР, средняя цена одной расшифровки.

Korunku zasuňte zcela zpět do polohy p0 : vteřinová ručička se začne pohybovat, přičemž umožní přesnou synchronizaci s časovým signálem. Nastavení data 1. Korunku C vytáhněte do polohy p1.

InstructIon Manual - Faxy

Otáčejte korunkou ve směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud není nastaveno požadované datum. Korunku zasuňte zcela nazpět do polohy p0. Quartzové hodinky Quartzový strojek. Elektrická energie baterie rozkmitává křemenový krystal uvnitř hodinek rychlostí 32, krát za vteřinu.

Tato vysoká frekvence poskytuje vysokou přesnost. Vteřinová ručička se pohybuje trhavě. Důležité: Korunku C nenechávejte v poloze p1 déle než 20 minut, neboť by to mohlo narušit časovou funkci.

nivarox suisse proti stárnutí

Nastavení časového pásma a data 1. Otáčením korunky požadovaným směrem seřiďte hodinovou ručičku. Hodinová ručička se pohybuje vpřed v hodinových skocích. Datum se změní vždy, když hodinová ručička přejde přes půlnoc. Korunku zasuňte zcela nazpět.

Vynulování čítačů Čítač 30 minut 1. Vytáhněte korunku C nivarox suisse proti stárnutí polohy p1. Čítač 30 minut 2 vynulujte stisknutím tlačítka B. Čítač 60 sekund 1. Vytáhněte korunku Nivarox suisse proti stárnutí do polohy p2.

Čítač 60 sekund 1 vynulujte stisknutím tlačítka A. Otáčejte korunkou ve směru proti pohybu hodinových ručiček až do zobrazení požadovaného data. Zcela zatlačte korunku do polohy p0.

NWR ve 4Q s nejhlubší ztrátou v historii

Vynulování čítačů Čítač 60 sekund 1. Čítač 60 sekund 1 vynulujte stisknutím tlačítka B. Čítač 30 minut 1.

touha proti stárnutí vrásky vitamíny pod očima recenze

Čítač 30 minut 2 vynulujte stisknutím tlačítka A. Stiskněte tlačítko A: stopky se spustí.

Stiskněte tlačítko A: nivarox suisse proti stárnutí se zastaví. Stiskněte tlačítko B vynulování.

Как он выглядит - на фото. Быть может, я смогу его узнать.

Poznámka: před spuštěním stopek by se měly ručičky vynulovat. V případě potřeby stiskněte tlačítko B. Funkce mezičasů Tato funkce měří postupné časy. Každý výsledek se přičítá k předešlému. Stiskněte znovu tlačítko A: stopky se zastaví.

Tyto dva kroky opakujte, kolikrát potřebujete. Na konci terapie proti stárnutí kathy irsko měření ukazují stopky nivarox suisse proti stárnutí čas, tzn. Stisknutím tlačítka B stopky vynulujete.

Funkce přičtení času dodatečné časy Funkce umožňující zobrazení několika po sobě jdoucích naměřených časů, přičemž čas měření je i nadále zaznamenáván. Zobrazení tak nenaruší probíhající měření času. Stiskněte tlačítko A : měření času se spustí.