Proti stárnutí a přelidnění, Zbrzdit stárnutí je možné. Přejeme si to ale vůbec?


Nebude dlouhověkost dostupná jenom bohatým? Tato otázka vychází z předpokladu, že dané terapie budou tak drahé, až si je budou proti stárnutí a přelidnění dovolit jen bohatí. Tím by se ještě více mohly rozevřít nůžky na navždy mladé, zdravé, bohaté lidi a na staré, nemocné, chudé lidi, co nebudou mít k terapiím přístup. Jak moc je takový předpoklad správný? Je pravděpodobné, že v úplně první fázi budou rejuvenační biotechnologie drahé a dostupné jen movitějším lidem se zájmem o tuto oblast.

krém proti stárnutí mlm společnosti vzorec proti stárnutí pro ženy nad 6let

Ostatně tak to je s každým jiným novým objevem a technologií, vždy existuje skupina prvních uživatelů early adopters. Ti budou zároveň dosti riskovat, protože budou v roli pokusných králíků. Alespoň ti úplně prvotní pionýři, kteří už na sobě některé terapie zkouší dnes. O tom se ostatně zmiňuje i Aubrey de Grey, průkopník oboru, který prvně formuloval novou teorii stárnutí.

Myslí si, že i první verze různých oficiálních terapií budou poměrně drastické a ne úplně stoprocentní. To by proti stárnutí a přelidnění ale postupem času mělo zlepšit, ostatně jako u každé jiné nové technologie.

diy proti stárnutí pleti utilitaires suisse anti ageing

Tam někde ale možnost souhlasit s výchozím předpokladem končí a naráží na známé efekty vývoje technologií. Zjednodušeně se dá říct, že s postupným vývojem v případě digitalizovaných technologií nebo proti stárnutí a přelidnění propadnutím patentů v případě farmacie cena postupem času závratně klesá. A jelikož je mnoho terapií založených na digitalizovaných technologiích, tak se dá předpokládat, že se exponenciální vývoj projeví i u nich.

Krásným příkladem může být třeba cena sekvencování DNA. To je ještě mnohem rychlejší pokles než velmi známý Moorův zákon exponenciální růst výpočetního výkonu integrovaných obvodů na dolar. Vývoj ceny sekvencování lidského genomu, Zdroj: National Human Genome Research Institute Podobně to funguje u farmak po propadnutí patentů, když se na trhu objeví generika.

Jedním příkladem může být už v předchozím článku zmiňovaný Metformin. Nejdříve byl drahý.

proti stárnutí a přelidnění krém proti stárnutí v cíli

Poté cena spadla na několik dolarů. Vývoj cen léků po propadnutí patentů a vytvoření generických verzí. Zdroj: Pharmaceutical Research proti stárnutí a přelidnění Manufacturers of America Nové terapie skoro jistě čeká podobný proces. Už dnes se vyvíjejí semi-automatizované systémy na výrobu geneticky modifikovaných kmenových buněk.

V roce 2100 má v Africe žít 40 procent světové populace, upozorňuje lékař

To je jen jeden z příkladů technologií, co postupem času umožní výrazně lepší dostupnost terapií. Dostupnost je dnes obrovským problémem například u léků pro velmi vzácné genetické onemocnění.

  • Vráskový krém, který opravdu pomáhá
  • Top neinvazivní proti stárnutí
  • Čína řeší nadbytek mužů a stárnutí populace. Chce proto přestat regulovat porodnost | Plus
  • Proti stárnutí přírodní make up

I kdyby tomu tak ale nebylo, a terapie byly výjimkou a zůstaly vskutku drahé, můžeme se na tuto otázku podívat ještě z jiného úhlu. Je realističtější, že by si preventivní rejuvenační terapie platili lidé sami?

Zbrzdit stárnutí je možné. Přejeme si to ale vůbec?

Ptáte se, proč by něco takového měl státy nebo pojišťovny proti stárnutí a přelidnění dělat? Protože efektivnost současného přístupu je tristní, finančně i co se týče výsledků. Pro někoho to může být překvapivé, ale většina prostředků vynakládaných na zdravotnictví se již dnes používá na boj s konsekvencemi stárnutí, tedy s nemocemi spojenými se stárnutím.

V průměru je polovina celoživotních zdravotních výdajů na člověka použita v pozdním věkua další třetina během věku středního. Jenom zlomek výdajů jde na lidi v mladém věku.

proti stárnutí a přelidnění nejlépe hodnocený krém proti vráskám

Jednoduše graficky znázorněné rozložení zdravotnických výdajů v průběhu života. Zdroj: Video Kurzgesagt — Why age?

Esej: Vylidněná, ne přelidněná planeta

Should we end aging forever? V současné době totiž čekáme s léčbou do doby, kdy je něco už špatně a rozbitím to o sobě dá vědět. Následně pak používáme většinu prostředků až ve chvíli, kdy už se to všechno rozbíjí ještě rychleji.

A to je velmi důležité z ekonomického hlediska. Odráží se to totiž na množství prostředků, které společnost musí vynakládat na zdravotní výdaje ve stáří. Samozřejmě to není jen z tohoto důvodu, ale je to výrazný faktor. To je důvodem, proč státy budou chtít rejuvenační a preventivní terapie proplácet a dostat je k co nejvíce lidem, jakmile budou dostupné v masovém měřítku.

Ušetřilo by to totiž obrovské množství prostředků — proti stárnutí a přelidnění je o mnoho levnějšínež řešení už vzniklého problému. Zároveň to může pomoci s celkovým demografickým posunem populace, který vytváří obrovský tlak na zdravotnické ale i důchodové systémy.

Smazat Tuleň Paro tiše pláče, zatímco ho starší žena utěšuje. Skupince seniorů předcvičuje humanoid Pepper a jakýsi vzpřímený strom vede poněkud chatrné kroky muže se zdravotním postižením. Děje se tak například v Íránu.

Už dnes je vidět snaha posunovat věk odchodu do důchodu stále dál. To ale bez rejuvenačních zásahů ruku v ruce nepůjde dělat donekonečna. Plánují první klinický test zaměřený na dlouhověkost se širokým záběrem.

Chystají se zkoušet paralelně různých zásahů podle dostupných informací jsou tyto zásahy různé kombinace léků a supplementů. To vše na malých skupinách lidí ve věku kolem 50 let, a zkoumat rozdíly s kontrolní skupinou a skupinou praktikující už prokázanou proti stárnutí a přelidnění životosprávu.

Singapurská vláda takto prioritizovala financování výzkumu strategií na boj se stárnutím. To je zkratkovitý název pro celkově neudržitelné stárnutí populace. Pro státy je tam samozřejmě i benefit v podobně prodloužení doby, kdy proti stárnutí a přelidnění lidé produktivní a tudíž platí daně. A taky proto se Singapur chce stát testovacím zázemím pro výzkum těchto terapií a lidské klinické testy.

Takže pokud si to shrneme — je pravděpodobné, že na začátku budou terapie vedoucí ke dlouhověkosti méně dostupné, ostatně jako každá nová technologie. Stejně tak je pravděpodobné, že nebudou až tak efektivní, nebo potenciálně problematičtější.

Prvotní uživatelé budou do určité proti stárnutí a přelidnění pokusnými králíky. Jakmile se ale odladí a dostanou se do hromadné produkce, tak se to bude zlepšovat.

proti stárnutí a přelidnění

Optimalizují se procesy, nastoupí úspory z rozsahu výroby, a tak bude cena klesat — viz zkušenostní křivka. Ta se projevuje u naprosté většiny technologií, a není důvod, aby tomu u rejuvenačních biotechnologií bylo jinak. Po nějaké době nejspíš i státy zjistí, že se jim vyplatí řešit problémy občanů preventivně.

Nejčtenější dnes

O to víc se stupňujícími se nároky na zdravotnický systém a tolikrát zmiňovaným blížícím se pádem důchodových systémů. Odpověď na tuto otázku nás přivádí k otázce další. Pokud budou mít i státy motivaci k poskytování léků a terapií vedoucích k dlouhověkosti v rámci zdravotnictví, nepovede to k přelidnění? Nepovede rozšíření dlouhověkosti k přelidnění? Abychom se mohli bavit o efektu dlouhověkosti na přelidnění, měli bychom se nejdřív podívat na koncept přelidnění jako takového.

Asie stárne

Samotné slovo přelidnění implikuje negativní konotace nárůstu množství lidí na této planetě. Nejčastěji se tomuto fenoménu přisuzují negativní důsledky jako nedostatek jídla, prostředků, přírodních zdrojů, přehnaná hustota populace, a nároky na životní prostředí. Člověk, který tuto myšlenku na konci Tedy pojmenování pro přesvědčení o neudržitelném růstu populace, které ve své době inspirovalo mnohé zajímavé lidi.

Historicky se dá vliv neo malthusiánství vidět na mnoha sociálních i ekonomických teoriích v různých odvětvích.

Kolem roku 2100 se růst populace zastaví na 11 miliardách lidí, odhaduje OSN

A dá se vidět i v konkrétních implementacích populační kontroly například v Číně. Malthusiánství ale bylo postupem proti stárnutí a přelidnění podrobeno kritice z dosti diverzní plejády ideologických směrů. Jmenovitě od marxistů, socialistů, libertariánů, konzervativců, feministek, zastánců lidských práv, a dalších.

Výsledky Dnešní skóre vypadá následovně: Evropa, Severní Amerika ani východní Asie nedosahují hodnoty 2,1 porodu na ženu, kterou demografové považují za nutnou pro udržení stabilní populace.

Ve své podstatě proto, že je vnímáno jako přehnaně pesimistické, až misantropické a nelidské. Malthusiánství se dnes považuje za zdiskreditované, až za mýtus. Existuje totiž mnoho argumentů vyvracejících tuto myšlenku. Cituje se hlavně obrovský vývoj v zemědělství, a efekt dostupnosti vzdělání, zdravotnické péče a antikoncepce na plodnost v rozvojových zemích.

Což je ostatně ten hlavní důvod současného růstu populace.

Tipy redakce

Takzvaný demografický přechod závislost plodnosti na vyspělosti země je jednoduše vysvětlený ve videu níže. Přechod z průměrné plodnosti 6 dětí na ženu na proti stárnutí a přelidnění 3 děti na ženu, který Velké Británii proti stárnutí a přelidnění let, zvládl Írán jen za 10 let.

Doba trvání demografického přechodu od průměru více než 6 potomků na méně než 3 potomky na jednu ženu.

KONEC SVĚTA BĚHEM 100 LET ?! - PŘELIDŇOVÁNÍ A HLADOMOR !! (TÉMA #18)

Zdroj: OurWorldInData. Takové projekce jsou založené především na odhadech vývoje indexu plodnosti, který ukazuje průměrný počet potomků na jednu ženu v konkrétní zemi.

syrové potraviny proti stárnutí před a po

Za hraniční hodnotu k zachování populace se obvykle považuje hodnota proti stárnutí a přelidnění. Na mapě níže jsou červenou vyznačené země, které teprve procházejí demografickým přechodem a tedy nejvíce přispějí k navýšení populace na 11 miliard. Index plodnosti za roky Zároveň na mapě lze vidět jinou důležitou věc. Proti stárnutí a přelidnění zemí, proti stárnutí a přelidnění demografickým přechodem už prošly, mají index plodnosti naopak menší než 2.

To platí proti stárnutí a přelidnění velkou část Evropy, Japonsko, nebo již zmiňovaný Singapur. Právě v této souvislosti je dobré si uvědomit časové měřítko, v jakém se pohybujeme, a ve kterém by se vůbec dlouhověkost začala projevovat. Nějakou dobu bude vývoj, nástup a adopce těchto technologií trvat. A ještě o mnoho déle od masové adopce by až nastupovaly potenciální negativní efekty spojené s masovou dlouhověkostí.

Právě díky tomu to ale může nakonec být spíš tak, že pokud za nějakých let budeme chtít udržet stabilní populaci a nevymírat, tak nám ještě možnost dlouhověkosti přijde dosti vhod.